Privacy bij Sther Haptonomie

Sther Haptonomie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik je heldere en transparante informatie over hoe Sther Haptonomie omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Sther Haptonomie verwerkt:

Sther Haptonomie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Andere zorgverleners informeren, bijv. bij het afronden van de therapie
 • Bij verwijzing naar andere zorgverleners/behandelaar
 • Voor gebruik tijdens intercollegiaal overleg (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd)
 • Voor de financiële administratie, die ik of mijn accountant uitvoert
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Als Sther Haptonomie wettelijk verplicht is deze gegevens te verwerken, zoals voor de belastingaangifte

Aanleg dossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat:

 • Persoonsgegevens (incl. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens)
 • Aantekeningen over jouw gezondheidstoestand
 • Gegevens over de uitgevoerde onderzoeken
 • Gegevens over de behandelingen

Al deze gegevens worden alleen met expliciete toestemming van jou opgevraagd/verstuurd. Ik heb als enige toegang tot de gegevens van jouw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).